Wa¿ne

 • Foto

  819-737-7147

  (Zam: 06.02.2019 r., godz. 09.01)

  Grafika artystyczna - sucha ig³a, technika graficzna druku wklês³ego. Zaczynamy 4 marca, ostatnie wolne miejsca.

Wkrótce

 • Foto

  7819046723

  (Zam: 20.02.2019 r., godz. 10.00)

  Na koncert zapraszaj± Gmina Wyszków i Mazowiecki Teatr Muzyczny, 2 marca, godz. 19.00. Wstêp wolny, wej¶ciówki do odbioru w kasie WOK "Hutnik"

 • Foto

  "Sposoby patrzenia"

  (Zam: 20.02.2019 r., godz. 09.59)

  Wystawa malarstwa Artura Endlera, 22 lutego - 24 marca 2019. Zapraszamy w godzinach pracy o¶rodka.

 • Foto

  "Ech, Ma³a... czyli 40 lat na scenie"

  (Zam: 20.02.2019 r., godz. 09.44)

  Koncert Ireny Zdunek, go¶cinnie Uccio de Santis, 6 kwietnia 2019, godz. 17.00

 • Foto

  "O czasie"

  (Zam: 20.02.2019 r., godz. 09.31)

  Jubileuszowe widowisko Rewii Dzieciêcej SYLABA. Premiera 30 marca 2019 r.

 • Foto

  7782586343

  (Zam: 19.02.2019 r., godz. 10.02)

  Spektakl Teatru Na Dole w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej i Hanny Konarowskiej. 11 marca, godz. 19.00.

 • Foto

  Supertalent Wyszków 2019

  (Zam: 14.02.2019 r., godz. 14.35)

  Gala fina³owa 10 marca, godz. 17.00, bilety do nabycia w kasie WOK "Hutnik"

 • Foto

  6162431280

  (Zam: 13.02.2019 r., godz. 15.19)

  Spektakl teatralny dla dzieci, opowie¶æ z mora³em. zapraszamy 9 marca, godz. 16.30. Bilety do nabycia w kasie WOK "Hutnik"

 • Foto

  12. GRAND OFF

  (Zam: 07.02.2019 r., godz. 10.03)

  Najlepsze Niezale¿ne Krótkie Filmy ¦wiata - pofestiwalowy przegl±d nagrodzonych filmów. 16 marca, godz. 18.00. WSTÊP WOLNY!

 • Foto

  775-534-4330

  (Zam: 23.01.2019 r., godz. 12.40)

  Dla osób niedowidz±cych i niewidomych

 • Foto

  MAYDAY 2

  (Zam: 08.01.2019 r., godz. 10.00)

  Mistrzowski scenariusz! Niewiarygodne zwroty akcji! Du¿a dawka najlepszego humoru! Ju¿ 3 marca w WOK "Hutnik". Dwa spektakle: godz. 16.00 i 19.30

 • Foto

  "A niech gadaj±"

  (Zam: 10.12.2018 r., godz. 11.22)

  Micha³ Wi¶niewski akustycznie; koncert w marcu 2019. Bilety ju¿ w sprzeda¿y. Zapraszamy!

Aktualno¶ci

Ikona

100. rocznica przywrócenia praw miejskich

(Zam: 20.02.2019 r., godz. 11.00)

Koncert z okresu dwudziestolecia miêdzywojennego
Czytaj wiêcej...

Ikona

(917) 404-7890

(Zam: 18.02.2019 r., godz. 13.37)

Prace inspirowane secesj± w wykonaniu Ko³a Plastycznego WOK "Hutnik"
2085280586

Ikona

(541) 961-1236

(Zam: 12.02.2019 r., godz. 10.00)

Wspólnie z parafi± pw. ¶w. Wojciecha
Czytaj wiêcej...


WOK ROCK

Facebook

Galerie fotograficzne

 • 307-939-2836
  Edukacja w Oroñsku
 • Ikona
  VII Festiwal Miodu i Chleba w Kamieñczyku
 • 7136813649
  "Vy¹kovák w Wyszkowie"
 • Ikona
  6. urodziny Teatru FARSA
 • 903-292-7705
  Supertalent Wyszków 2018
 • Ikona
  ZPiT OBEREK
 • Ikona
  "SnoW way!"

Zg³o¶ pomys³


Wyszkowski O¶rodek Kultury "HUTNIK"

ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków

tel. +48 29 742-44-48

e-mail: 618-646-9294
www: bathochromatic

Biuletyn Informacji Publicznej
/www.bip.wyszkow.pl/


© 2007-2013 Wyszkowski O¶rodek Kultury "HUTNIK"
Zawarto¶æ merytoryczna: Wyszkowski O¶rodek Kultury "HUTNIK", e-mail: sekretariat@wok-hutnik.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14