... jak ¿y?w zgodzie z natur? Poprzez aran¿acj?wnêtrza domu w modnym i ekologicznym stylu. ¦wietnie nadaje si?do tego wiklina, poniewa surowcem naturalnym, który poddany obróbce rêcznej stwarza niepowtarzalny klimat. Misternie plecione tace, kosze czy inne przedmioty u¿ytkowe lub zdobnicze dziêki swej a¿urowej konstrukcji nadaj?wnêtrzu lekko¶æ i finezj? Poprzez swój neutralny kolor wiklina pozwala na du¿± dowolno¶æ w doborze dodatków, tkanin lub innych materia³ów s³u¿±cych do dekoracji. Jasne pastelowe kolory, odcienie be¿u, z³amanej bieli, b³êkitu czy te?zieleni idealnie manteaux subtelny urok a¿urowych przedmiotów. Dom, mieszkanie czy altana nabieraj?"naturalnego charakteru" co dostarcza nam uczucia harmonii i komfortu.

Styl ten jest coraz bardziej popularny nie tylko u nas ale i w ca³ej Europie. Coraz czê¶ciej siêgamy po wiklinowe przedmioty w naszym ¿yciu codziennym i doceniamy ich zalety.